Vyhledat

Nákupní oddělení


Otevírací doba:

Pondělí - Pátek   8 - 12 hod.    13 - 17 hod.    Sobota -Neděle         Zavřeno   

   PROVÁDÍME VYROVNÁVÁNÍ ALU KOL

 DOPLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE 

PROPLACH AUTOMAT.PŘEVODOVEK

  OPRAVY VOZIDEL

GEOMETRIE

PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ ST K


   

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi Miroslavem Hasoňem, místem podnikání – Nezdenice 33, 687 32 (dále jen prodávající) a kupujícím. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela ústně, písemně nebo prostřednictvím internetu smlouvu o koupi zboží. Smlouva je platná v okamžiku, kdy kupující zašle elektronickou objednávku pro koupi zboží.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající prohlašuje, že není plátcem DPH.

Zboží, jako jsou pneumatiky, alu kola a plechové disky, si lze objednat přímo na našich webových stránkách www.pneuhason.cz. Najdete zde také rozměry, ceny a ostatní údaje. Případně Vám rádi poradíme s výběrem zboží.

Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami, dále i reklamačním řádem a souhlasí s nimi. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy , kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí zboží.

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaručujeme plnou ochranu před zneužitím při nakládání s Vašimi osobními údaji podle Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Při objednávce v internetovém obchodu www.pneuhason.cz. zadáváte své osobní údaje jako jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.

III. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Kupující může zrušit objednávku nejpozději do dne odeslání objednaného zboží a to písemnou formou na e-mailovou adresu info@pneuhason.cz nebo telefonicky na číslo 776049459.

Při vrácení zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající má právo na úhradu škody při nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení určitých nákladů, jako je zbytečná doprava atp.

Podmínky pro vrácení ceny

Je nutné, aby bylo zboží zcela nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Zásilku je nutné odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou. U vracené zásilky je třeba přiložit stvrzenku o zaplacení.

Peníze Vám vrátíme pouze za zboží, dopravu nehradíme. Zboží zasílejte balíkovou poštou nebo jakoukoliv přepravní službou. Doporučujeme, aby jste si zboží pojistili. Zásilka nebude přijata při zaslání dobírkou.

Vracené zboží oznamte na e-mail info@pneuhason.cz nebo již uvedený telefon. Zasílejte výhradně na adresu:

Pneuservis Hasoň

Nezdenice 33

687 32

Odstoupení od smlouvy

Prodávající

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bude ve stejnou dobu při objednání prodáno přímo na provozovně nebo popř. při balení zboží zjistí prodávající poškození zboží (např. u použitých pneu). V tomto případě prodávající před odstoupením od smlouvy bude neprodleně informovat kupujícího a pokusí se o dohodu nebo nabídne podobné zboží.V případě, že nedojde k dohodě, je oprávněn prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

IV. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. A to na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností (u použitých pneu např. průraz nebo prasklý kord, který není na první pohled vidět) užitnými a estetickými vlastnostmi. U každého zboží prokazuje kupující původ zboží stvrzenkou, která slouží zároveň jako zruční list. Stvrzenku kupující obdrží společně se zbožím. Proto je nutné, aby si kupující tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschoval.

Kupující

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

Pokud je zjištěno poškození při přebírání od dopravce, vyhotoví se záznam o poškození s dopravcem nebo kupující zboží nepřevezme.

Pozdější reklamace mechanického poškození zboží nelze uznat.

Způsob uplatnění záruky

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy u prodejce, který zboží neprodleně doručí výrobci. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.

Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu provozovny. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.

Výrobce použije k záznamu Záruční list, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy. Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se Záručním listem.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. www.pneuhason.cz si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamaci zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce či emailem na adresu: info@pneuhason.cz

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Záruka zaniká:

  • ztrátou paragonu
  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
  • mechanickým poškozením zboží nebo neodbornou montáží.
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

V. DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v co nejkratším termínu, většinou do dvou pracovních dnů od zadání závazné objednávky. O předběžném termínu dodání zboží Vás budeme informovat e-mailem. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena. Pokud zrovna dané zboží není skladem, oznámíme Vám předpokládaný termín dodání.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré ceny uvedené v elektronickém obchodě i na paragonu jsou platné v okamžiku objednání. K Vaší objednávce bude přiložen paragon, ve kterém budou uvedeny veškeré jeho náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky. Paragon slouží zároveň jako záruční list, pokud není dodávám výrobcem. Až do úplného zaplacení je zboží stále majetkem firmy www.pneuhason.cz Hasoň Miroslav Nezdenice 33,68732

Dobírka

– za zboží zaplatíte až při převzetí zboží doručovateli ( Posíláme přepravní službou PPL.)

Hotově (osobní odběr)

– v případě osobního odběru si můžete zboží vyzvednout přímo v provozovně Pneuservis Hasoň, Nezdenice 33, 687 32

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici v místě provozovny prodávajícího a na jeho internetových stránkách. Kupující je při koupi zboží upozorněn na tyto podmínky a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na internetových stránkáchwww.pneuhason.cz alespoň měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 11.9.2012.


(c) 2015-2024 www.pneuhason.cz / pošta / web by: icard.cz